2018-2019 CNSA Officers/Council Members

President: D‍ong Sun (VCU)


Vice Presidents: Zezong Gu (UM), L‍iying Zhang (WSU)


Treasurer: S‍huxin Li (TU)


Secretary: Zhihui (Sunny) Yang (UF)


Councilors: Xiaoming Xu (Ind Univ), Zhifeng Kou (WSU), Riyi Shi (Purdue U), Kevin Wang (Univ. FL)